Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UMK z dnia 29 listopada 1994 r. - Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.