Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne
Nr 2 z dnia 18 listopada 2002 r. o sprostowaniu błędu