Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 19 stycznia 2001 r. Informacja o kapitale początkowym dla celów emerytalnych.
Nr 2 z dnia 17 maja 2001 r. o sprostowaniu błędu.
Nr 3 z dnia 21 września 2001 r. o sprostowaniu błędu.
Nr 4 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.