Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2003 2005 2007

Komunikaty Rektora UMK

Nr 1 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjmowania oświadczeń lustracyjnych w Uniwersytecie w dniach 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 2007 r.