Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2003 2005 2007

Komunikaty Rektora UMK

Nr 1 z dnia 7 lutego 2005 r. o nadaniu nauczycielom akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu tytułów i stopni naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w 2003 i 2004 r.