Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2003 2005 2007

Komunikaty Rektora UMK

Nr 1 z dnia 14 marca 2003 r. o nadaniu nauczycielom akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tytułów i stopni naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w 2001 i 2002 r.