Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2003 2005 2007

Komunikaty Rektora UMK

Nr 1 z dnia 23 października 2001 r. o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2000 r.