Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 99

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru Uczelnianego

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z póź. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), zarządzenia Nr 64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz sygnału przekazanego przez Stały Dyżur Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazanego w dniu 24 czerwca 2013 r.

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Uruchamia się Stały Dyżur Uczelniany w ograniczonym składzie w celach szkoleniowych. Gotowość Stałego Dyżuru do działania dnia 24 czerwca 2013 r., godz. 12.00.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt