Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 88

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 40 Rektora UMK z dnia 13 kwietnia 2010 r. dotyczącego ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 73 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
  1. W zarządzeniu nr 40 Rektora UMK z dnia 13 kwietnia 2010 r. dotyczącego ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują nowe brzmienie i stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia*.
  2. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40, o którym mowa w ust. 1 - "Zestaw dokumentów ZUS do podpisania i wysłania w dniu ..." pozostaje w mocy.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Załączniki do Zarządzenia nr 88 Rektora UMK z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt