Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 30 czerwca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 81

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 81 Rektora UMK z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji

dokument Pobierz dokument

Załączniki do Zarządzenia nr 81
Nr 1 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 2 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 3 - Umowa zlecenie bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 4 - Umowa o dzieło z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 5 - Umowa o dzieło bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 6 - Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 7 - Umowa o dzieło z udzieleniem licencji
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 8 - Rachunek z funduszu honorariów (prace autorskie)
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 9 - Rachunek z funduszu bezosobowego
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 10 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 11 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 12 - Umowa o dzieło realizowana w ramach Programu
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 13 - Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych realizowana w ramach Programu
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 14 - Rachunek z funduszu honorariów realizowanego w ramach Programu
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF
Nr 15 - Rachunek z funduszu bezosobowego realizowanego w ramach Programu
dokument wersja WORD,
dokument wersja PDF

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt