Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 80

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008.

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 122 ust. 1 i 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. oraz § 6 uchwały nr 62 Senatu UMK z dnia 26 czerwca 2007 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące stawki godzinowe za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008.
 1. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  8,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 2. Wydział Chemii
  8,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 3. Wydział Farmaceutyczny
  13,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 4. Wydział Filologiczny
  9,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 5. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  8,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 6. Wydział Humanistyczny
  7,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 7. Wydział Lekarski
  8,00 zł za 1 godzinę na kierunku biotechnologia
  16,00 zł za 1 godzinę na kierunku lekarskim
 8. Wydział Matematyki i Informatyki
  9,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 9. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  12,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 10. Wydział Nauk Historycznych
  6,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 11. Wydział Nauk o Zdrowiu
  9,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 12. Wydział Nauk Pedagogicznych
  7,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 13. Wydział Prawa i Administracji
  10,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 14. Wydział Sztuk Pięknych
  8,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
 15. Wydział Teologiczny
  5,00 zł za 1 godzinę na wszystkich kierunkach
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt