Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 8

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego

Na podstawie § 45 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 4 pkt 1 uchwały nr 45 Senatu UMK z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 (Biuletyn Prawny UMK Nr 5, poz. 133)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów: stacjonarnych drugiego stopnia na kierunki filologia polska, fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunki administracja, filologia polska oraz zarządzanie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013:
Studia stacjonarne drugiego stopnia
filologia polska (s2)
fizyka techniczna (s2)
informatyka stosowana (s2)
Etapy rekrutacji Termin
Rejestracja, opłata rekrutacyjna do 08. 02. 2013 (godz. 23.59)
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunki
fizyka techniczna
fnformatyka stosowana
filologia polska - dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
09. 02. 2013 (godz. 9.00)
Ogłoszenie wyników 11. 02. 2013 (godz. 14.00)
Przyjmowanie dokumentów 12- 13.02. 2013 (godz. 8.00- 15.00)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia
administracja (n2)
Etapy rekrutacji Termin
Rejestracja, opłata rekrutacyjna, składanie dokumentów do 15. 02. 2013 (godz. 18.00)
Ogłoszenie wyników 18. 02. 2013 (godz. 14.00)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia
filologia polska (n2)
zarządzanie (n2)
Etapy rekrutacji Termin
Rejestracja, opłata rekrutacyjna, składanie dokumentów do 15. 02. 2013 (godz. 15.00)
Ogłoszenie wyników 18. 02. 2013 (godz. 14.00)
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt