Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 75

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 września 2006 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007.

Na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) oraz § 125 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje:
§ 1
Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ds. studiów doktoranckich dla rozpatrywania odwołań kandydatów na studia doktoranckie od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2006/2007 w składzie:
Przewodniczący:
  • dr hab. Zbigniew Naworski
Członkowie:
  • prof. dr hab. Jacek Manitius
  • dr hab. Dariusz Soszyński, prof. UMK
  • dr hab. Krzysztof Frączek
  • mgr Sebastian Janus
  • mgr Barbara Ruszkowska
Sekretarz:
  • dr hab. Stanisław Roszak
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2006 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt