Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 75

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 122 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 8 i 22 uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Biuletyn Prawny UMK Nr 6, poz. 207)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 na studiach niestacjonarnych wnoszone na podstawie zawartych umów.

lp. wydział / kierunek / forma opis 2013/2014
miesięczny
8 rat
semestr
zimowy
semestr
letni
opłata
roczna
I Wydział Biologii i Ochrony Środowiska          
1 biologia          
1.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 600 2 174 2 071 4 120
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 570 2 071 1 967 3 920
2 ochrona środowiska          
2.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 600 2 174 2 071 4 120
2.1. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 570 2 071 1 967 3 920
       II rok edycja 12/13 591 2 148 2 040 4 065
II Wydział Chemii          
1 chemia          
1.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 655 2 500 2 150 4 510
       II rok edycja 12/13 664 2 489 2 230 4 573
       III rok edycja 11/12 681 2 488 2 325 4 673
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 630 2 450 2 000 4 320
       II rok edycja 12/13 638 2 437 2 074 4 376
III Wydział Filologiczny          
1 filologia polska          
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 410 1 470 1 420 2 800
2 filologia angielska          
2.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       III rok edycja 13/14 325 1 200 1 100 2 230
2.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 725 2 600 2 550 5 000
       II rok edycja 12/13 752 2 696 2 644 5 185
3 filologia germańska          
3.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       III rok edycja 13/14 190 650 700 1 310
3.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       II rok edycja 12/13 710 2 541 2 489 4 874
4 filologia romańska          
4.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       III rok edycja 13/14 185 700 600 1 260
IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej          
1 fizyka          
1.1 studia niestacjonarne II stopnia - studia 3 letnie          
       I rok edycja 13/14 430 1 550 1 500 2 960
V Wydział Humanistyczny          
1 filozofia          
1.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 460 1 650 1 600 3 150
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 445 1 600 1 550 3 050
2 socjologia          
2.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 535 1 950 1 850 3 680
2.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 535 1 950 1 850 3 680
       II rok edycja 12/13 627 2 281 2 178 4 324
2.3. studia niestacjonarne II stopnia - forma: kształcenie na odległość (dotyczy jedynie specjalności: animacja rozwoju lokalnego)          
       I rok edycja 13/14 495 1 750 1 750 3 390
VI Wydział Matematyki i Informatyki          
1 informatyka          
1.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 680 2 450 2 350 4 660
       II rok edycja 12/13 705 2 541 2 437 4 832
       III rok edycja 11/12 720 2 596 2 488 4 932
1.2. studia niestacjonarne II stopnia - 2,5 letnie          
       I rok edycja 13/14 745 2 700 2 600 5 140
       II rok edycja 12/13 773 2 800 2 696 5 330
       III rok edycja 11/12 801 2 920 - -
VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania          
1 finanse i rachunkowość          
1.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 605 2 200 2 100 4 170
       II rok edycja 12/13 627 2 281 2 178 4 324
       III rok edycja 11/12 654 2 380 2 271 4 510
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 720 2 600 2 500 4 950
       II rok edycja 12/13 747 2 696 2 593 5 133
2 zarządzanie          
2.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 605 2 200 2 100 4 170
       II rok edycja 12/13 627 2 281 2 178 4 324
       III rok edycja 11/12 654 2 380 2 271 4 510
2.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 720 2 600 2 500 4 950
       II rok edycja 12/13 747 2 696 2 593 5 133
3 zarządzanie dla absolwentów studiów nieekonomicznych          
3.1. studia niestacjonarne II stopnia - 2,5 letnie          
       I rok edycja 13/14 - - 2 500 -
       II rok edycja 12/13 730 2 593 2 593 5 030
       III rok edycja 11/12 762 2 704 2 704 5 247
VIII Wydział Nauk Historycznych          
1 archiwistyka i zarządzanie dokumentacją          
1.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 475 1 730 1 628 3 260
       II rok edycja 12/13 493 1 794 1 688 3 381
       III rok edycja 11/12 513 1 871 1 761 3 526
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 435 1 590 1 490 2 990
       II rok edycja 12/13 451 1 649 1 545 3 101
2 historia          
2.1.a studia niestacjonarne I stopnia - spec: ogólnohistoryczna          
       III rok edycja 11/12 438 1 611 1 504 3 018
2.1.b studia niestacjonarne I stopnia - spec: nauczycielska          
       II rok edycja 12/13 467 1 701 1 597 3 194
       III rok edycja 11/12 486 1 774 1 665 3 331
2.1.c studia niestacjonarne I stopnia - spec: historia w mediach i administracji          
       II rok edycja 12/13 451 1 649 1 545 3 101
2.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 450 1 640 1 540 3 080
2.2.a studia niestacjonarne II stopnia - spec: nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie          
       II rok edycja 12/13 467 1 701 1 597 3 194
2.2.b studia niestacjonarne II stopnia - spec: historia stosowana: Krajoznawstwo i turystyka historyczna          
       II rok edycja 12/13 451 1 649 1 545 3 101
2.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 450 1 640 1 540 3 080
3 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo          
3.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       III rok edycja 11/12 432 1 552 1 497 2 952
4 wojskoznawstwo          
4.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 500 1 800 1 750 3 440
       II rok edycja 12/13 519 1 867 1 815 3 567
       III rok edycja 11/12 541 1 946 1 893 3 721
5 zarządzanie informacją i bibliologia          
5.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 400 1 435 1 384 2 730
       II rok edycja 12/13 415 1 488 1 435 2 831
5.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 400 1 435 1 384 2 730
       II rok edycja 12/13 415 1 488 1 435 2 831
6 studia bałtyckie          
6.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 465 1 650 1 650 3 200
IX Wydział Nauk o Ziemi          
1 geografia          
1.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 590 2 150 2 050 4 070
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 570 2 050 2 000 3 930
       II rok edycja 12/13 591 2 148 2 040 4 065
2 geoinformacja środowiskowa          
2.1. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 615 2 200 2 150 4 220
X Wydział Nauk Pedagogicznych          
1 pedagogika          
1.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 690 2 470 2 403 4 730
       II rok edycja 12/13 679 2 439 2 374 4 667
       III rok edycja 11/12 676 2 422 2 358 4 640
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 625 2 315 2 095 4 280
       II rok edycja 12/13 612 2 287 2 069 4 221
XI Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych          
1 politologia          
1.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 480 1 750 1 650 3 300
       II rok edycja 12/13 498 1 815 1 711 3 422
       III rok edycja 11/12 476 1 731 1 623 3 255
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 465 1 704 1 595 3 200
       II rok edycja 12/13 482 1 767 1 654 3 318
2 stosunki międzynarodowe          
2.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 480 1 750 1 650 3 300
2.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 490 1 790 1 690 3 370
       II rok edycja 12/13 508 1 856 1 753 3 495
3 bezpieczeństwo wewnętrzne          
3.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 510 1 850 1 750 3 490
       II rok edycja 12/13 529 1 918 1 815 3 619
       III rok edycja 11/12 552 2 001 1 893 3 775
3.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 545 1 980 1 880 3 740
4 dziennikarstwo i komunikacja społeczna          
4.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 510 1 850 1 750 3 490
       II rok edycja 12/13 529 1 918 1 815 3 619
       III rok edycja 11/12 579 2 109 2 001 3 980
4.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 545 1 980 1 880 3 740
5 polityka publiczna          
5.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 510 1 850 1 750 3 490
XII Wydział Prawa i Administracji          
1 prawo          
1.1. studia niestacjonarne magisterskie          
       I rok edycja 13/14 680 2 400 2 400 4 660
       II rok edycja 12/13 705 2 489 2 489 4 832
       III rok edycja 11/12 806 2 964 2 747 5 538
       IV rok edycja 10/11 826 3 040 2 819 5 682
       V rok edycja 09/10 856 3 147 2 917 5 881
1.2. studia niestacjonarne magisterskie - studia wieczorowe          
       I rok edycja 13/14 570 2 025 2 025 3 930
       II rok edycja 12/13 591 2 100 2 100 4 075
       III rok edycja 11/12 686 2 535 2 319 4 705
       IV rok edycja 10/11 705 2 601 2 380 4 827
       V rok edycja 09/10 729 2 692 2 463 4 996
1.3. studia niestacjonarne III stopnia          
       I rok edycja 13/14 1 070 3 800 3 800 7 370
       II rok edycja 12/13 1 110 3 941 3 941 7 643
       III rok edycja 11/12 1 157 4 110 4 110 7 971
       IV rok edycja 10/11 1 187 4 217 4 217 8 179
2 administracja          
2.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 525 1 850 1 850 3 590
       II rok edycja 12/13 544 1 918 1 918 3 723
       III rok edycja 11/12 730 2 695 2 479 5 019
2.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 620 2 200 2 200 4 270
       II rok edycja 12/13 643 2 281 2 281 4 428
XIII Wydział Sztuk Pięknych          
1 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych          
1.1 studia niestacjonarne I stopnia          
       II rok edycja 12/13 638 2 281 2 230 4 376
       III rok edycja 11/12 665 2 380 2 325 4 564
1.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       II rok edycja 12/13 638 2 281 2 230 4 376
2 grafika          
2.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       III rok edycja 11/12 708 2 596 2 434 4 878
3 ochrona dóbr kultury          
3.1. studia niestacjonarne I stopnia          
       I rok edycja 13/14 655 2 450 2 200 4 510
       II rok edycja 12/13 601 2 178 2 074 4 127
       III rok edycja 11/12 627 2 271 2 163 4 305
3.2. studia niestacjonarne II stopnia          
       I rok edycja 13/14 655 2 450 2 200 4 510
       II rok edycja 12/13 601 2 178 2 074 4 127
§ 2
Ustala się następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 wnoszone na podstawie zawartych umów.

lp. wydział / kierunek / forma opis rok akademicki 2013/2014
semestr
I
semestr
II
semestr
III
semestr
IV
odpłatność
za całość
I Wydział Chemii            
1 s.p. w zakresie analityki w ochronie środowiska            
       edycja 13/14 2 semestry 2 500 1 500 - - 4 000
2 s.p. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy            
       edycja 13/14 2 semestry 1 900 1 750 - - 3 500
3 s.p. w zakresie ratownictwa chemicznego            
       edycja 13/14 2 semestry 2 400 1 800 - - 4 200
II Wydział Filologiczny            
1 s.p. w zakresie emisji głosu i kultury języka            
       edycja 13/14 3 semestry 1 500 1 350 1 500 - 4 180
2 s.p. w zakresie kształcenia tłumaczy            
       edycja 13/14 2 semestry 2 900 2 850 - - 5 580
3 s.p. w zakresie logopedii            
       edycja 13/14 4 semestry 1 900 1 800 1 900 1 800 6 980
       kontynuacja 12/13 4 semestry - - 1 900 1 800 -
4 s.p. w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego            
       edycja 13/14 3 semestry 1 400 1 400 1 400 - 4 030
III Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej            
1 s.p. w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów            
       edycja 13/14 3 semestry 1 550 1 500 1 550 - 4 420
       kontynuacja 12/13 3 semestry - - 1 550 - -
2 s.p. w zakresie nauczania fizyki i informatyki            
       edycja 13/14 3 semestry 1 500 1 200 1 500 - 4 030
       kontynuacja 12/13 3 semestry - - 1 500 - -
3 s.p. w zakresie programowania i zastosowań komputerów            
       edycja 13/14 2 semestry 1 850 1 750 - - 3 490
IV Wydział Humanistyczny            
1 s.p. w zakresie gender            
       edycja 13/14 2 semestry 550 450 - - 970
2 s.p. w zakresie organizacji pomocy społecznej            
       edycja 13/14 2 semestry 1 450 1 350 - - 2 710
3 s.p. w zakresie socjologii bezpieczeństwa wewnętrznego            
       edycja 13/14 2 semestry 1 950 1 900 - - 3 730
4 s.p. w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich Europy            
       edycja 13/14 2 semestry 1 000 500 - - 1 500
V Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania            
1 s.p. w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych            
       edycja 13/14 2 semestry 2 200 2 100 - - 4 300
2 s.p. w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu            
       edycja 13/14 2 semestry 2 200 2 200 - - 4 400
3 s.p. w zakresie decyzji menedżerskich            
       edycja 13/14 2 semestry 2 150 2 150 - - 4 300
4 s.p. w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych            
       edycja 13/14 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
5 s.p. w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi            
       edycja 13/14 2 semestry 2 000 2 000 - - 4 000
6 s.p. w zakresie rachunkowości            
       edycja 13/14 2 semestry 2 300 2 300 - - 4 600
7 s.p. w zakresie zarządzania biznesem i finansów            
       edycja 13/14 2 semestry 2 300 2 200 - - 4 500
8 s.p. w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia "Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia"            
       edycja 13/14 2 semestry 2 199 2 100 - - 4 299
9 s.p. w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych            
       edycja 13/14 2 semestry 1 990 1 990 - - 3 980
10 s.p. w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi            
       edycja 13/14 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
VI Wydział Nauk Historycznych            
1 s.p. w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją            
       edycja 13/14 2 semestry 1 750 1 550 - - 3 200
2 s.p. w zakresie etnologii            
       edycja 13/14 2 semestry 1 700 1 700 - - 3 300
3 s.p. w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją            
       edycja 13/14 2 semestry - 1 700 1 700 - 3 300
       kontynuacja 12/13 2 semestry - - 1 700 - -
4 s.p. w zakresie edytorstwa komputerowego            
       edycja 13/14 2 semestry 1 750 1 650 - - 3 300
VII Wydział Nauk Pedagogicznych            
1 s.p. w zakresie edukacji przedszkolnej            
       edycja 13/14 3 semestry 1 700 1 700 1 600 - 4 800
2 s.p. w zakresie oligofrenopedagogiki            
       edycja 13/14 3 semestry 1 800 1 700 1 600 - 4 900
3 s.p. w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej            
       edycja 13/14 3 semestry 1 900 1 800 1 700 - 5 190
       kontynuacja 12/13 3 semestry - - 1 700 - -
4 s.p. w zakresie przygotowania nauczycielskiego            
       edycja 13/14 3 semestry 1 700 1 600 1 600 - 4 710
       kontynuacja 12/13 3 semestry - - 1 500 - -
5 s.p. w zakresie rehabilitacji wzroku osób słabo widzących            
       edycja 13/14 3 semestry 3 000 3 000 3 000 - 8 650
6 s.p. w zakresie surdotyflopedagogiki            
       edycja 13/14 3 semestry 1 900 1 800 1 700 - 5 190
7 s.p. w zakresie neurologopedii            
       edycja 13/14 3 semestry 1 900 1 800 1 700 - 5 190
8 s.p. w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej            
       edycja 13/14 2 semestry 1 600 1 600 - - 3 100
       kontynuacja 11/12 3 semestry - - 1 600 - -
9 s.p. w zakresie wczesnej interwencji i wczesnej rehabilitacji dziecka            
       edycja 13/14 3 semestry 1 900 1 800 1 700 - 5 190
VIII Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych            
1 s.p. w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych            
       edycja 13/14 2 semestry 1 400 1 000 - - 2 330
IX Wydział Prawa i Administracji            
 1 s.p. w zakresie administracji publicznej            
       edycja 13/14 2 semestry 2 150 2 150 - - 4 300
 2 s.p. w zakresie egzekucji administracyjnej            
       edycja 13/14 2 semestry 2 000 2 000 - - 4 000
 3 s.p. w zakresie postępowania administracyjnego            
       edycja 13/14 2 semestry 2 000 2 000 - - 4 000
 4 s.p. w zakresie prawa bankowego i bankowości            
       edycja 13/14 2 semestry 2 300 2 300 - - 4 600
 5 s.p. w zakresie prawa dowodowego dla biegłych            
       edycja 13/14 2 semestry 2 250 2 250 - - 4 500
 6 s.p. w zakresie prawa handlowego            
       edycja 13/14 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
 7 s.p. w zakresie prawa i finansów samorządowych            
       edycja 13/14 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
 8 s.p. w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego            
       edycja 13/14 2 semestry 2 450 2 450 - - 4 900
 9 s.p. w zakresie prawa medycznego dla prawników            
       edycja 13/14 2 semestry 2 200 2 200 - - 4 400
 10 s.p. w zakresie prawa podatkowego            
       edycja 13/14 2 semestry 2 100 2 100 - - 4 200
 11 s.p. w zakresie prawa pracy            
       edycja 13/14 2 semestry 2 150 2 150 - - 4 300
 12 s.p. w zakresie prawa zamówień publicznych            
       edycja 13/14 2 semestry 2 250 2 250 - - 4 500
X Wydział Sztuk Pięknych            
1 s.p. w zakresie muzealnictwa            
       edycja 13/14 2 semestry 1 800 1 700 - - 3 390
2 s.p. w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego            
       kontynuacja 12/13 3 semestry - 1 900 1 900 - -
XI Wydział Teologiczny            
1 s.p. w zakresie teologii            
  studia I stopnia - ad licentiam            
       edycja 13/14 4 semestry 1 100 1 000 1 100 1 000 3 960
       kontynuacja 12/13 4 semestry - - 1 100 1 000 -
  studia II stopnia - ad lauream            
       edycja 13/14 2 semestry 1 100 1 000 - - 2 030
2 s.p. w zakresie turystyki krajów biblijnych            
       edycja 13/14 3 semestry 1 400 1 350 1 400 - 3 990
3 s.p. w zakresie nauk o rodzinie            
       edycja 13/14 3 semestry 1 100 1 000 1 100 - 3 070
4 s.p. w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii            
       edycja 13/14 3 semestry 1 100 1 000 1 100 - 3 070
§ 3
Ustala się następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne na kursach dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 wnoszone na podstawie zawartych umów.

lp. wydział / nazwa kursu / forma rok akademicki 2013/2014
semestr
I
semestr
II
odpłatność
za całość
I Wydział Filologiczny      
1 Kurs dokształcający w zakresie emisji głosu i kultury języka      
       kurs roczny 1 500 1 400 2 810
2 Kurs Języka i Kultury polskiej - jesienny, wiosenny      
       opłata wpisowa - - 50
       4 godz. tygodniowo (60 godz. w semestrze) - - 740
3 Intensywny Kurs Języka Polskiego      
       kurs roczny (opłata w euro) - (roczny - 800 godz.) - - 2 500 €
       opłata wpisowa (opłata w euro) - - 100 €
4 Kurs: letni (- lipcowy, - wrześniowy) - 2 tygodniowy      
       lektorat, program kulturalny, wyżywienie , zakwaterowanie - pok. 1 os. (opłata w euro) - - 770 €
       lektorat, program kulturalny, wyżywienie , zakwaterowanie - pok. 2 os. (opłata w euro) - - 715 €
       lektorat, program kulturalny, wyżywienie , bez zakwaterowania (opłata w euro) - - 585 €
       lektorat, program kulturalny (opłata w euro) - - 480 €
       lektorat (opłata w euro) - - 280 €
       opłata wpisowa (opłata w euro) - - 70 €
5 Kurs: letni (- lipcowy, - wrześniowy) - 3 tygodniowy      
       lektorat, program kulturalny, wyżywienie , zakwaterowanie - pok. 1 os. (opłata w euro) - - 1000 €
       lektorat, program kulturalny, wyżywienie , zakwaterowanie - pok. 2 os. (opłata w euro) - - 915 €
       lektorat, program kulturalny, wyżywienie , bez zakwaterowania (opłata w euro) - - 725 €
       lektorat, program kulturalny (opłata w euro) - - 570 €
       lektorat (opłata w euro) - - 350 €
       opłata wpisowa (opłata w euro) - - 70 €
II Wydział Matematyki i Informatyki      
1 kurs: Cisco Certified Network Associate Exploration      
       studenci, studenci studiów podyplomowych, doktoranci - opłata za jeden semestr - - 850
       osoby spoza UMK - opłata za jeden semestr - - 1 000
2 kurs - Projektowanie wspomagane komputerowo CAD      
       studenci, studenci studiów podyplomowych, doktoranci (opłata za całość - 32 godziny)     350
       osoby spoza UMK (opłata za całość - 32 godziny) - - 500
3 kurs dokształcający w zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w zarządzaniu małą i średnią firmą      
       edycja 13/14 (opłata za całość - 30 godzin) - - 600
III Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania      
1 Kurs SEFIC      
  - SEFIC - poziom zaawansowany      
       I-II semestr (edycja 13/14) 450 450 900
IV Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych      
1 Kurs w zakresie Dyplomacji i Studiów Międzynarodowych      
       I-II semestr (edycja 13/14) 800 400 1 160
VI Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych      
1 Egzaminy TOLES (1)      
       TOLES Foundation      
            odpłatność za egzamin - - 500
       TOLES Higher      
            odpłatność za egzamin - - 600
       TOLES Advanced      
            odpłatność za egzamin - - 800
2 Egzaminy TELC (1)      
       A1 - - 250
       A2 - - 310
       A2+ - - -
       A2/B1 - - 400
       B1 - - 400
       B1/B2 - - 480
       B2 - - 480
       B2/C1 - - 530
       C1 - - 530
       A2 + Beruf - - 360
       B1 + Beruf - - 400
       B2 + Berfu - - 490
       EBP A2/B1 - - 400
       EBP B1 - - 400
       EBP B2 - - 490
       B1 zawodowy - - 400
       B2 zawodowy - - 490
       opłata dodatkowa za egzamin wyjazdowy - - 200
3 Kursy ogólne - 100 godz. (2)      
       studenci, pracownicy UMK - - 1 300
       osoby spoza UMK - - 1 600
  grupy zorganizowane (min. 10 osób) - - 1 800
4 Kursy specjalistyczne (2)      
       Język biznesowy - 100 godz.      
            studenci, pracownicy UMK - - 1 500
            osoby spoza UMK - - 2 100
            grupy zorganizowane (min. 10 osób) - - 2 200
       Język prawniczy poziom B2/C1 - 100 godz.      
            studenci, pracownicy UMK - - 1 500
            osoby spoza UMK - - 2 100
            grupy zorganizowane (min. 10 osób) - - 2 200
       Język prawniczy poziom B1/B2 - 100 godz.      
            studenci, pracownicy UMK - - 1 500
            osoby spoza UMK - - 2 100
            grupy zorganizowane (min. 10 osób) - - 2 200
       Język prawniczy poziom B1/B2 - 50 godz.      
            studenci, pracownicy UMK - - 750
            osoby spoza UMK - - 1 050
            grupy zorganizowane (min. 10 osób) - - 1 100
       Angielski dla celów akademickich - 50 godz.      
            studenci, pracownicy UMK - - 750
            osoby spoza UMK - - 1 050
            grupy zorganizowane (min. 10 osób) - - 1 100
5 Egzaminy ETS      
       TOEIC      
       studenci i osoby niepracujące - - 300
       osoby pracujące - - 355
       opłata za wyniki ekspresowe - - 21,50
       TOEIC Bridge      
       odpłatność za egzamin - - 275
       opłata za wyniki ekspresowe - - 22
       TFI      
       studenci i osoby niepracujące - - 300
       osoby pracujące - - 355
       opłata za wyniki ekspresowe - - 21,50
       WiDaF      
       odpłatność za egzamin - - 400
       certyfikat - - 10

(1)

Przysługują następujące zniżki za egzaminy:
(2)

Przysługują następujące zniżki za kursy:
Suma zniżek nie może być wyższa niż 20%. Zniżki obowiązują tylko w przypadku odbycia kursu w pełnym wymiarze godzin.
§ 4
Za datę uiszczenia opłaty uznaję się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Uniwersytetu.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt