Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 69

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie nr 34 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Na podstawie art.66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 4 załącznika do zarządzenia Nr 104 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego UMK

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 34 Rektora z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
  "Od 1 lipca 2010 r. wprowadza się następujące stawki odpłatności za zakwaterowanie studentów w domach studenckich Collegium Medicum w Bydgoszczy:
  1. stawki miesięczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych), którym przyznano miejsce w domu studenckim:

   Lp. Standard pokoju Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2
   stawka miesięczna stawka miesięczna
   1 pokój 1-osobowy 320,00 zł 345,00 zł
   2 pokój 2-osobowy 285,00 zł 310,00 zł
   3 pokój 3-osobowy 255,00 zł 275,00 zł
   4 pokój 4-osobowy 245,00 zł -

  2. stawki dobowe:
   1. za zakwaterowanie doraźne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) UMK oraz innych uczelni medycznych, a także odwiedzających ich gości:

    Lp. Standard pokoju Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2
    stawka dobowa* stawka dobowa*
    1 miejsce w pokoju 1-osobowym 16,00 zł 17,00 zł
    2 miejsce w pokoju 2-osobowym 15,00 zł 16,00 zł
    3 miejsce w pokoju 3-osobowym 14,00 zł 15,00 zł
    4 miejsce w pokoju 4-osobowym 13,00 zł -
    * Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju studenckim.
    Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat korzysta z 50% zniżki.

   2. za zakwaterowanie doraźne dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) oraz uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych UMK, a także odwiedzających ich gości:

    Lp. Standard pokoju Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2
    pierwsza doba* następna doba* pierwsza doba* następna doba*
    1 miejsce w pokoju
    1-osobowym
    32,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 33,00 zł
    2 miejsce w pokoju
    2-osobowym
    27,00 zł 24,00 zł 31,00 zł 29,00 zł
    3 miejsce w pokoju
    3-osobowym
    24,00 zł 22,00 zł 27,00 zł 25,00 zł
    4 miejsce w pokoju
    4-osobowym
    22,00 zł 19,00 zł - -
    * Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju studenckim.
    Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat korzysta z 50% zniżki.

   3. za zakwaterowanie doraźne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w UMK oraz studentów, uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych z innych uczelni, a także odwiedzających ich gości:

    Lp. Standard pokoju Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2
    pierwsza doba* następna doba* pierwsza doba* następna doba*
    1 miejsce w pokoju
    1-osobowym
    35,00 zł 33,00 zł 39,00 zł 36,00 zł
    2 miejsce w pokoju
    2-osobowym
    30,00 zł 26,00 zł 34,00 zł 32,00 zł
    3 miejsce w pokoju
    3-osobowym
    26,00 zł 24,00 zł 30,00 zł 27,00 zł
    4 miejsce w pokoju
    4-osobowym
    24,00 zł 21,00 zł - -
    * Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju studenckim.
    Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat korzysta z 50% zniżki.

   4. za zakwaterowanie doraźne:
    • dla studentów UMK odbywających praktykę oraz praktykantów innych uczelni medycznych - 12,00 zł za każdą dobę (obowiązuje skierowanie na praktykę),
    • dla studentów innych uczelni odbywających praktykę - 17,00 zł za każdą dobę (obowiązuje skierowanie na praktykę),
   5. za zakwaterowanie doraźne dla pozostałych osób:
    w miesiącach lipiec-wrzesień:

    Lp. Standard pokoju Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2
    pierwsza doba następna doba pierwsza doba następna doba
    1 miejsce w pokoju
    1-osobowym
    51,00 zł 49,00 zł 57,00 zł 55,00 zł
    2 miejsce w pokoju
    2-osobowym
    45,00 zł 42,00 zł 49,00 zł 47,00 zł
    3 miejsce w pokoju
    3-osobowym
    42,00 zł 39,00 zł 42,00 zł 40,00 zł
    4 miejsce w pokoju
    4-osobowym
    39,00 zł 35,00 zł - -

    w miesiącach październik-czerwiec:

    Lp. Standard pokoju Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2
    pierwsza doba następna doba pierwsza doba następna doba
    1 miejsce w pokoju
    1-osobowym
    51,00 zł 49,00 zł 95,00 zł 92,00 zł
    2 miejsce w pokoju
    2-osobowym
    45,00 zł 42,00 zł 81,00 zł 79,00 zł
    3 miejsce w pokoju
    3-osobowym
    42,00 zł 39,00 zł 70,00 zł 68,00 zł
    4 miejsce w pokoju
    4-osobowym
    39,00 zł 35,00 zł - -

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt