Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 30 czerwca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 61

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych zadań wydziałowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz wydziałowych rad ds. jakości kształcenia

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt