Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 55

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 30 Rektora UMK z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wzoru planu rzeczowo - finansowego jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt