Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 maja 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 53

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie limitów przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 125 Statutu UMK z 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
W roku akademickim 2010/2011 ustala się następujące limity przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie:
Wydział, zakres studiów Liczba miejsc
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi  
biologia 6
geografia 4
Wydział Chemii  
chemia 12
Wydział Filologiczny  
językoznawstwo 5
literaturoznawstwo 10
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  
fizyka i astronomia 20
Wydział Humanistyczny  
filozofia 5
socjologia 8
Wydział Lekarski  
nauki medyczne 25
Wydział Matematyki i Informatyki  
matematyka 10
informatyka 10
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  
ekonomia 10
nauki o zarządzaniu 10
Wydział Nauk Historycznych  
archeologia 5
bibliologia 3
historia 16
Wydział Nauk Pedagogicznych  
pedagogika 7
Wydział Prawa i Administracji  
prawo 10
Wydział Sztuk Pięknych  
sztuki plastyczne 7
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt