Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 51

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 4 pkt 1 uchwały nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014 (Biuletyn Prawny z 2012 r., Nr 4, poz. 130 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Ustala się harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014.
  2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na kierunki prowadzone w Toruniu zawarty jest w załączniku* nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na kierunki prowadzone przez Collegium Medicum zawarty jest w załączniku* nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 30 kwietnia 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt