Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 51

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 marca 2014 r.

Regulamin konkursu praktyk i wizyt studyjnych dla uczestników projektu pn. "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020"

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 28 marca 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt