Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt