Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 48

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, właściwego organu oraz trybu postępowania w sprawach stwierdzenia ich spełnienia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt