Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 37

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zmiany kodów w jednostkach administracji ogólnouczelnianej UMK

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt