Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 8 lipca 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

108

ZARZĄDZENIE Nr 34

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK dla Studentów na kadencję 2002-2005

Na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 63, poz. 269)

p o w o ł u j ę

na Rzeczników Dyscyplinarnych UMK dla Studentów:

na okres kadencji tj. od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2005 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt