Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 26

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt