Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 17 czerwca 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 25

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 maja 2003 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn zmianami)

z a r z ą d z a  się,co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zamówień Publicznych wprowadzonym w życie zarządzeniem Nr 12 Rektora UMK z dnia 2 maja 2002 r., w załączniku nr 3 Regulaminu Zamówień Publicznych - "Wykaz osób upoważnionych do prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi." skreśla się treść punktu 11, wpisując w to miejsce:
"11. Wydział Prawa i Administracji mgr Małgorzata Tymoszuk".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2003 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt