Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 225

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 8 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument

Załączniki do Zarządzenia nr 225 Rektora UMK z dnia 8 grudnia 2014 r.
dokument Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z UFŚS
dokument Wniosek o dofinansowanie kolonii, obozów i zimowisk zakupionych u innego organizatora oraz półkolonii zakupionych u innego organizatora – tj. w Uniwersyteckim Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
dokument Tabele dofinansowań

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt