Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 224

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 1 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 54 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy w kampusie bydgoskim

dokument Pobierz dokument

Załączniki do Zarządzenia nr 224 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2014 r.
dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 224 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2014 r. - Preliminarz studiów niestacjonarnych
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 224 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2014 r. - Preliminarz studiów stacjonarnych anglojęzycznych
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 224 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2014 r. - Preliminarz studiów stacjonarnych anglojęzycznych
dokument Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 224 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2014 r. - Preliminarz studiów podyplomowych
dokument Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 224 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2014 r. - Preliminarz kursów dokształcających

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt