Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 219

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy

dokument Pobierz dokument

Załączniki do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r.
dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz studiów niestacjonarnych
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz studiów podyplomowych
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz kursów dokształcających

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt