Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 218

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 68 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2013 r. Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu"

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt