Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 217

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 14 Rektora UMK w Toruniu z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach dotacji projakościowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/14 i 2014/15

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik do Zarządzenia nr 217 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt