Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 212

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora UMK w Toruniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi i medycznymi w jednostkach organizacyjnych Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt