Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 211

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 listopada 2014 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 173 Rektora UMK z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu pt.: "Wzmocnienie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt