Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 208

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zawierania umów o realizację prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik do Zarządzenia nr 208 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2013 r.
dokument Załącznik do Zarządzenia nr 208 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt