Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 marca 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy

dokument Pobierz dokument

Obowiązujące od od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015.
dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz studiów niestacjonarnych
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz studiów podyplomowych
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz kursów dokształcających
Obowiązujące od 1 października 2014 r.
dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz studiów niestacjonarnych
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz studiów podyplomowych
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz kursów dokształcających
Obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.
dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz studiów niestacjonarnych
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz studiów podyplomowych
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2014 r. - Preliminarz kursów dokształcających

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt