Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 199

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu POKL.04.03.00.05.054/12 "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Regulaminu
dokument Załącznik nr 2 do Regulaminu
dokument Załącznik do Umowy
dokument Załącznik do Wniosku

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt