Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 196

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 13 października 2014 r.

dotyczące zmiany zarządzenia Nr 102 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie kancelarii tajnej i informacji niejawnej

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt