Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 194

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 8 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 133 Rektora UMK z dnia 25 września 2013 r. − Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 194 Rektora UMK z dnia 8 października 2014 r. - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 194 Rektora UMK z dnia 8 października 2014 r. - Wykaz dokumentów określającą sytuację materialną i socjalną doktoranta
dokument Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 194 Rektora UMK z dnia 8 października 2014 r. - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
dokument Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 194 Rektora UMK z dnia 8 października 2014 r. - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
dokument Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 194 Rektora UMK z dnia 8 października 2014 r. - Wniosek o przyznanie zapomogi

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt