Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 192

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 6 października 2014 r.

Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. - Wniosek o stypendium socjalne
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. - Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta
dokument Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
dokument Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. - Sposób dokumentowania osiągnięć studenta
dokument Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
dokument Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. - Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne
dokument Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. - Wniosek o przyznanie zapomogi

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt