Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 191

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 191 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 191 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt