Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 188

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 6 grudnia 2013 r.

uchylające zarządzenie nr 24 Rektora UMK z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie podziału dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt