Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 184

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 184 Rektora UMK z dnia 29 września 2014 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 184 Rektora UMK z dnia 29 września 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt