Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 182

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie Regulaminu udziału pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Collegium Medicum UMK oraz mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego w projekcie pn. "Z nauki do biznesu - II edycja"

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 - Indywidualny Plan Stażu
dokument Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w programie stażowym
dokument Załącznik nr 2a - Deklaracja uczestnictwa w programie stażowym
dokument Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu
dokument Załącznik nr 3a - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu
dokument Załącznik nr 4 - Deklaracja zachowania poufności informacji
dokument Załącznik nr 5 - Oświadczenie o stosunku zatrudnienia z przedsiębiorstwem
dokument Załącznik nr 6 - Oświadczenie o bezstronności stażysty w stosunku do przedsiębiorstwa
dokument Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych stażysty
dokument Załącznik nr 8 - Rachunek dla Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
dokument Załącznik nr 8a - Rachunek z funduszu bezosobowego dla opiekuna stażysty
dokument Załącznik nr 9 - Karta pracy opiekuna stażysty
dokument Załącznik nr 10 - Raport rozliczeniowy z realizacji stażu
dokument Załącznik nr 11 - Raport końcowy ze stażu
dokument Załącznik nr 12 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
dokument Załącznik nr 13 - Oświadczenie podmiotu o nieskorzystaniu z pomocy de minimis
dokument Załącznik nr 13a - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis
dokument Załącznik nr 14 - Oświadczenie przedsiębiorstwa o spełnieniu kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa
dokument Załącznik nr 1 do Regulaminu
dokument Załącznik nr 2 do Regulaminu
dokument Załącznik nr 3 do Regulaminu
dokument Załącznik nr 4 do Regulaminu
dokument Załącznik nr 5 do Regulaminu
dokument Załącznik nr 6 do Regulaminu
dokument Załącznik nr 7 do Regulaminu
dokument Załącznik nr 1 do Umowy na realizację usługi badawczej
dokument Załącznik nr 2 do Umowy na realizację usługi badawczej

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt