Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 173

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 173 Rektora UMK z dnia 11 września 2014 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 173 Rektora UMK z dnia 11 września 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt