Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 172

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 6 listopada 2013 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy licencjackiej w ramach projektu ZUCH UMK

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 172 Rektora UMK z dnia 6 listopada 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt