Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 171

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 1 września 2014 r.

w sprawie podległości organizacyjnej jednostek administracyjnych na szczeblu ogólnouniwersyteckim

dokument Pobierz dokument


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt