Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 30 grudnia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 170

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dokument Pobierz dokument

Załączniki do Zarządzenia nr 170 Rektora UMK z dnia 23 października 2013 r.
dokument Wniosek o dofinansowanie odpłatności za opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego
dokument Wniosek o udzielenie pożyczki na zakup/wykup domu lub mieszkania
dokument Wniosek o udzielenie pożyczki na uzupełnienie wkładu budowlanego
dokument Wniosek o udzielenie pożyczki na budowę domu jednorodzinnego
dokument Wniosek o udzielenie pożyczki na adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe
dokument Wniosek o udzielenie pożyczki na spłatę kredytu bankowego przyznanego na cele mieszkaniowe
dokument Tabele dofinansowań

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt