Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 10 czerwca 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

78

ZARZĄDZENIE Nr 17

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 10 maja 2002 r.

w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych spoza UMK

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 1 i 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
  1. Uchyla się zarządzenie Nr 10 Rektora UMK z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2001 r. dotyczącego wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK.
  2. Zarządzenie Nr 47 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK pozostaje nadal w mocy.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt