Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 17

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2003/2004

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004 (Dz. U. Nr 62, poz. 557)

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje:

§ 1

Wysokość opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2003/2004 wynosi:

  1. 80 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach, na których postępowanie kwalifikacyjne na studia obejmuje testy dotyczące szczególnych wymogów stawianych kandydatom,
  2. 75 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałych kierunkach.
§ 2

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 17 kwietnia 2003 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt