Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 169

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 208 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zawierania umów o realizację prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami

dokument Pobierz dokument

dokument Załącznik do Zarządzenia nr 169 Rektora UMK z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt